Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

  1. Wypracowanie środków materialnych dla:
    1. wspierania działalności Liceum Ogólnokształcącego oraz innych szkół Towarzystwa Szkolne go im. M. Reja w Bielsku Białej,
    2. prowadzenia działalności charytatywnej,
  2. Merytoryczne wsparcie Liceum Ogólnokształcącego oraz innych szkół Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
  3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem terytorialnym.
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2024 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu