Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

 • Zapraszamy na rehabilitację

Zakres działalności

Obecny zakres działalności:

 1. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, a także praw majątkowych od osób fi-zycznych, osób prawnych, organizacji społecznych i stowarzyszeń krajowych i zagrani-cznych, w formie darowizn, spadków zapisów i subwencji;
 2. pozyskiwanie środków finansowych z odsetek bankowych, dywidend z udziałów i akcji w spółkach.
 3. prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych obejmujących:
  • działalność charytatywną,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  • wypoczynek dzieci i młodzieży, 
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego  dorosłych,
 5. działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,
 6. organizowanie i prowadzenie programów badawczych,
 7. współpracę z  jednostkami samorządu terytorialnego,
 8. merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych,
 9. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi
 11. wspieranie rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości,
 12. wydawanie publikacji książkowych i innych materiałów dotyczących zagadnień należących do celów Fundacji
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2019 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu