Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

„Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży”

Szanowni Państwo,
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku- Białej w związku z realizacją projektu pt.: „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie wg poniższej specyfikacji.
 
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych wskazanych w pkt. IV „Formularza” w ramach projektu pt.: „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2024 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu