Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

Projekty w realizacji

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  od września 2010r. rozpoczęła realizację Projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży”.

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2019 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu