Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

Zakończyła się realizacja projektu Szkoła Partnerstwa

Celem projektu było podniesienie kompetencji grupy pracowników śląskich samorządów i przedstawicieli NGO i ułatwienie im rozwijania współdziałania pomiędzy oboma sektorami.

Wyjątkowość przedsięwzięcia przejawiała się w formie wsparcia, w zaproszeniu do wspólnej pracy reprezentantów sektora pozarządowego i samorządów lokalnych. Przeszkolenie w osobnych grupach przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów przyniosłoby w jakiejś części podobne rezultaty – wiele barier w rozwoju współpracy wynika bowiem przede wszystkim z braku wiedzy. Ale dla nas najważniejszy był właśnie „eksperyment” polegający na połączeniu obu grup – uczestniczki i uczestnicy pracowali i spędzali wspólnie czas podczas szkoleniowych weekendów. Jesteśmy pewni, że dzięki temu przełamaliśmy również te bariery współpracy, które wynikają z wzajemnych uprzedzeń i złych doświadczeń.

Czytaj więcej...

SZKOŁA PARTNERSTWA

Głównym celem projektu jest usprawnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i śląskich organizacji pozarządowych oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli NGO oraz urzędników samorządowych w zakresie współpracy obu sektorów. Współpraca ta jest rozumiana bardzo szeroko i nie ogranicza się jedynie do realizacji odpowiednich ustaw i programów lokalnych, ale ma charakter wieloletniego współdziałania, poszukiwania wspólnej odpowiedzi na rozmaite problemy lokalne.

Czytaj więcej...

Projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi"

 

 

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im.M. Reja była podwykonawcą w projekcie "Bielsko-Biała łączy ludzi" realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w dniach 27 października - 31 grudnia 2008 r. Realizowała:

Czytaj więcej...

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży

ue m

Szanowni Państwo,
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku- Białej w związku z realizacją projektu pt.: „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie wg poniższej specyfikacji.
 
 
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych wskazanych w pkt. IV „Formularza” w ramach projektu pt.: „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne szansą na dobry rozwój naszej młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2
 

 

Alternatywa dla rolników - praca na roli czy w usługach

ue m

Alternatywa dla rolników - praca na roli czy w usługach

Z angielskim w świecie techniki

ue m

Z angielskim w świecie techniki

Wyższe kwalifikacje

ue m

Wyższe kwalifikacje

Siła jest w nas - pobudzanie aktywności edukacyjnej w społeczności Gminy Hażlach

ue m

Siła jest w nas - pobudzanie aktywności edukacyjnej w społeczności Gminy Hażlach

Nowoczesna Brenna = Wykształceni Mieszkańcy

ue m

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja realizuje Projekt pn. “Nowoczesna Brenna – Wykształceni Mieszkańcy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu 9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2019 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu