Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

Zakłady Rehabilitacji Leczniczej Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Dla możliwie najszerszej realizacji celów statutowych, to jest głównie wsparcia materialnego świadczonego przez Fundację na rzecz uczniów Szkół Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą (pozastatutową), w formie Zakładów Rehabilitacji Leczniczej w Bielsku-Białej i Buczkowicach. Zapraszamy do skorzystania z oferowanej przez Zakłady naszej Fundacji, szerokiej gamy świadczeń rehabilitacyjnych i zdrowotnych, w tym objętych kontraktem z NFZ. 

 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
ul. A.F. Modrzewskiego 23, Bielsko - Biała »Zakład Rehabilitacji Leczniczej
ul. Wczasowa 1062, Buczkowice »

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2019 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu