Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

Prezes Fundacji odznaczona przez Prezydenta Komorowskiego

10 października br., odbyła się w Sejmie ogólnopolska konferencja pn. „25 lat oświaty niezależnej”. Podczas tej uroczystości, na wniosek Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Prezydent RP odznaczył Renatę Rosowską, Prezes Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Renata Rosowska od 25 lat działa w oświacie niezależnej. Jest osobą, która od 1989 r. podjęła się pionierskich działań w zakresie tworzenia pierwszych szkół niezależnych nazywanych obecnie szkołami niepublicznymi.

Pierwszą niepubliczną szkołą, na południe od Warszawy, było Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, potem Renata Rosowska stworzyła jeszcze pięć innych szkół, dla których organem prowadzącym jest i było Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, a sama twórczyni była ich dyrektorką.

Innym nowatorskim działaniem Renaty Rosowskiej, wespół z ówczesnymi władzami samorządowymi miasta Bielska-Białej i władzami oświatowymi regionu było opracowanie procedur pozwalających na przejmowanie od gmin szkół publicznych przez organizacje pozarządowe. Tę możliwość w 2001 roku wykorzystało Towarzystwo Szkolne im. M. Reja i przejęło Szkołę Podstawową nr 2 w Bielsku-Białej, a 3 lata później Szkołę Podstawową nr 10. Potem taką możliwość wykorzystały inne podmioty.

Renata Rosowska od kilku lat współpracuje ze szkołami polskimi za granicą, m.in. w Żylinie na Słowacji, Smoleńsku (Rosja), Kamieńcu Podolskim (Ukraina) w zakresie nauczania języka polskiego i wspólnych działań na rzecz krzewienia kultury polskiej.

Od 1 września 2014 r. Renata Rosowska kieruje Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej prowadzącym Technikum Geodezyjno-Budowlane, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2024 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu